ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΤΙΧΟΥ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 

ΤΚ

 
ΠΟΛΗ
 
ΧΩΡΑ
 
ΤΗΛ
 

FAX

 
E-MAIL
 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
 

Επιθυμώ να λάβω μέρος στο Διαγωνισμό και αποστέλλω στη Γραμματεία του Διαγωνισμού, στη διεύθυνση  Τ.Θ. 1114,  ΤΚ 38110  ΒΟΛΟΣ     (Χριστίνα Μαρκίδου)

  • Δελτίο Συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένο

  • Δακτυλογραφημένα ποιήματα σε 3 αντίγραφα καθώς και 1 αντίγραφο σε ηλεκτρονική
    μορφή
    (USB ή στο e-mail: info@foudoulis.gr).

  • Φωτοτυπία απόδειξης αποστολής του ποσού συμμετοχής των 50 ευρώ 

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Συμμετοχή στο Μαθητικό Διαγωνισμό
Συμμετοχή στον Παιδικό Διαγωνισμό

 

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει μέρος με 1 έως 3 ποιήματα με το ίδιο ποσό συμμετοχής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ________________________  ΥΠΟΓΡΑΦΗ________________________